Jdi na obsah Jdi na menu
 

 POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 21. 11. do 28. 11. 


neděle 28.11. - 1. neděle adventní
mše sv. v 7:30 a v 9:00

pondělí 29.11. - mše sv. v 7:00 (roráty)

úterý 30.11. (svátek sv. Ondřeje, apoštola)
mše sv. v 16:30

středa 1.12. - mše sv. v 7:15 (pro KG Třebíč)

čtvrtek 2.12. - mše sv. v 7:15

pátek 3.12. (památka sv. Františka Xaverského, kněze; první pátek v měsíci)
17:00-17:55 - možnost tiché adorace a svátosti smíření
18:00 - mše svatá

sobota 4.12. - mše sv. v 7:00 (roráty)

neděle 5.12. - 2. neděle adventní
mše sv. v 7:30 a v 9:00

 

PŘI BOHOSLUŽBÁCH JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ - VÍCE ZDE

________________________________________________________________________
 

 INFORMACE, OHLÁŠKY 
 

 • Na 1. neděli adventní při mších svatých proběhne žehnání adventních věnců
 • V době adventní budou bývat tzv. "roráty" - v pondělí a v sobotu v 7h
 • Dětský sbor Kuliferdazkoušky probíhají v neděli po skončení mše sv. na faře (cca od 10 hodin).
 • Ve středu v 16h: náboženství na faře
   
 • Pokud chcete podílet na rozrůstání slaměného betléma na farní zahradě, kontaktujte, prosíme, paní Lucii Havlenovou (tel. č.: 737.900.443, ideálně pište sms zprávu).
   
 • Je možné zapisovat intence (mešní úmysly) na první pololetí příštího roku - více info ZDE (prosíme, zapisujte zatím pouze jeden nedělní úmysl - děkujeme za ohleduplnost).
   
 • SYNODA 2021-2023: Všichni farníci jsou srdečně zváni k tomu, aby se zapojili do první fáze Synody, která má za cíl prodiskutovat a "promodlit" konkrétní témata života farnosti, církve a společnosti. Více info viz níže. Velice pěkně o smyslu synody hovoří P. Josef Prokeš - video najdete rovněž o pár řádků níže.
   
 • Průvodce adventem (brožurka s texty pro dobu adventní) je k dispozici v kostele na stolku. Případně je možné využít elektronickou verzi ve formě mobilní aplikace - více info zde

 

Aktuální vydání "Informací" najdete ZDE

Večery chval na Jejkově - plánované termíny:
16.9., 14.10., 25.11., 16.12., 20.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 23.6.

Texty ke mši svaté daného dne jsou dostupné ZDE (spolu se spoustou dalších užitečných materiálů)

________________________________________________________________________

logo-synoda-small.jpg

________________________________________________________________________

Velice podnětná přednáška P. Josefa Prokeše (22 min) (Konference o synodalitě, Praha 2021):________________________________________________________________________
 

Diskusní témata, ke kterým jsou lidé ve farnosti vybízeni vytvořit jednotlivé skupinky:


I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?

II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?

IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?

VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?

VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.Jak
definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout?
Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce
a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší
své plody?

IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká
prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se
rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

 

Jak vytvořit diskusní skupinku?

Do skupinek se lze zapsat v kostele na příslušný list papíru. Skupinky mají být poměrně malé (5-8 lidí) a nad daným tématem se mají sejít třikrát (v období listopad 2021 - leden 2022). Pokud by bylo více zájemců o stejné téma, je možné vytvořit skupinek více. Máte-li problém dostat se v nejbližších dnech do kostela a zapsat se, je tak možné učinit e-mailem na adresu jejkov@jejkov.cz

Jak má vlastně vypadat program v diskusní skupince?

Nahlédněte do jednoho z připravených materiálů, kde je vše přehledně popsáno - ZDE 

 

Souhrnné informace o Synodě naleznete ZDE 
 

________________________________________________________________________
 

  SVÁTOST SMÍŘENÍ  
 

Zpovídá se půl hodiny před mší svatou

Na svátost smíření se lze z oprávněných důvodů domluvit též individuálně (739 389 204).
Primárně ale využívejte nabízené termíny. Děkujeme.


________________________________________________________________________
 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat za těchto podmínek:

- svatá zpověď
- svaté přijímání
- modlitba na úmysl Svatého otce
- návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé
- nemít zalíbení v žádném (ani lehkém) hříchu

Vzhledem k omezením způsobeným pandemií platí i pro tento rok Dekret Apoštolské penitenciárie, který rozšiřuje časovou možnost získání plnomocných odpustků na osm kterýchkoli dní během celého měsíce listopadu (tedy nejen v období od 1. do 8. listopadu, jak tomu bývá běžně) - více ZDE

Co jsou to vlastně "odpustky" a kde se vzaly? Můžete si přečíst např. ZDE

________________________________________________________________________


 

PRO DĚTI A RODIČE: 

Pořad TV Noe "Ovečky" - pořad pro děti týkající se nedělního evangelia

Spoustu nápadů a aktivit nabízí web deti.vira.cz

Tematické omalovánky v mozaikovém stylu z Dílny Všech svatých - ZDE

________________________________________________________________________


 
Rok svatého Josefa
 

svaty-josef.jpg 

 Apoštolský list papeže Františka Patris corde - ke stažení ZDE

Mimořádné odpustky spojené s rokem sv. Josefa - přehled ZDE

Loterie svatého Josefa - aktivita z brněnského katechetického centra

o. biskup Pavel Konzbul krátce a originálně o sv. Josefovi - odkaz ZDE
 

pro děti ke stažení:
karta o vlastnostech a schopnostech sv. Josefa
obrázek sv. Josefa k vymalování

________________________________________________________________________
 

Chcete-li nás podpořit finančním darem, je to možné poukázáním částky na farní účet 6000013319/0800
nebo prostřednictvím fondu Puls (klikněte na obrázek). Děkujeme!

 

banner728_90.png