Jdi na obsah Jdi na menu
 

5. 4. 2020

Květná neděle

 

Vstupujeme do slavení Velikonoc, největších křesťanských svátků v roce. V dnešní den symbolicky vstupujeme s Ježíšem do Jeruzaléma, kde zástupy, které dnes provolávají slávu, budou za několik dní buď zticha, nebo dokonce budou křičet: Ukřižuj ho!

Ježíš je naším králem a zachráncem – při svém vjezdu, při poslední večeři s učedníky, ve chvílích hrozného utrpení, opuštěnosti, ve své smrti i ve svém zmrtvýchvstání. Ježíš je králem – to dnes vyznáváme.

Vytvořme kolem Ježíše zástup věrných, kteří s ním prožijí rozhodující poslední týden jeho pozemského života:
 

  • přijměme místo ve večeřadle, buďme Kristu blízko v okamžicích jeho smrtelné úzkosti v Getsemanské zahradě
     
  • doprovázejme ho i při jeho zatčení, bičování, korunování trním
     
  • spolu s  Pannou Marií projděme křížovou cestu jejího Syna a vytrvejme pod křížem až do konce
     
  • bděme u Božího hrobu, rozjímejme nad cenou, která byla zaplacena za dědičnou vinu lidstva i za naše osobní hříchy
     
  • a konečně buďme mezi prvními, k nimž se dostane zpráva o Ježíšově zmrtvýchvstání, o jeho vítězství, které bere smrti a podsvětí jakoukoli nadvládu nad člověkem, který přijal Krista
     

Čeká nás Svatý týden, čas zvláštních milostí. I uprostřed té zvláštní doby a zvláštních opatření ho skutečně prožijme, věnujme mnohem více času modlitbě, četbě Písma svatého, rozjímání. Vezměme si na pomoc kříž, ikonu,... Prožijme tento týden s trpícím i oslaveným Kristem, v jeho blízkosti. Neztrácejme ten vzácný čas zbytečnými činnostmi. Jinými slovy: nebuďme jinde, než kde je náš Pán.