Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie (postní doba a Velikonoce)

 

Různé:

 • Velice pěkný rozhovor s Markem Orko Váchou (32 minut, natočený hodně "po domácku", nicméně obsahem velmi zdařilý) k dispozici zde
 • 21. dubna jsme si připomněli 30 let od první návštěvy papeže Jana Pavla II. v naší zemi. Odkaz na krátký článek zde
 • Před deseti lety (16. dubna 2010) odešel na věčnost kardinál Tomáš Špidlík, veliká osobnost české i světové církve. Krátkou vzpomínku na něj naleznete zde

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle)

 • Kostel bude otevřen k osobní modlitbě odpoledne od 15 do 18 hodin. 
 • Přijetí Eucharistie je možné po individuální domluvě na tel. č. 739 389 204.
 • Texty k žehnání velikonočních pokrmů najdete zde.

   

Bílá sobota - informace na den

 • Kostel je dnes otevřen k osobní modlitbě od 10 do 17 hodin.
 • Dnešní den je dnem velikého ticha a modlitby. Nikde se neslaví mše svatá. Církev bdí u Božího hrobu. Ten letos - vzhledem k situaci - není v rámci kostela nikde situován, Eucharistie zůstává v hlavním svatostánku.
 • Krásnou starobylou homilii k dnešnímu dni můžete najít zde
 • Video-pozdrav před vigilií najdete zde
 • Vigilie Vzkříšení Páně bude slavena v našem kostele v 21 hodin (bez účasti lidu). Připojit se můžete symbolickým rozsvícením svíčky za oknem, jak k tomu vybízejí naši biskupové - čtěte zde
 • Paškál na vás domácí stůl si můžete vzít ještě dnes během dne v předsíni kostela (od 10 do 17 hodin). Paškály neplaťte na místě, zaplatit můžete po znovuotevření prodejny Agnes.
 • Video-průvodce z dílny Liturgie.cz k dnešnímu dni je k dispozici zde
 • Spoustu užitečných podnětů pro slavení Velikonoc naleznete na www.velikonoce.cz

 

Velký pátek

 • Dnešek je dnem velkého půstu - od masa a půstu újmy (tzn. je dovoleno se najíst dosyta jen jednou v tomto dni; od půstu újmy jsou samozřejmě osvobozeni přiměřeným způsobem malé děti, těhotné ženy a staří a nemocní lidé)
 • Kostel dnes nebude otevřen. Prosíme zvláště v dnešní den (podle vašich možností) o uspořádání domácí bohoslužby, rodinné křížové cesty, četby pašijí, soukromého uctívání Kříže... Inspiraci můžete čerpat z následujících odkazů:
 • Video-průvodce z dílny Liturgie.cz k dnešnímu dni je k dispozici zde
 • Spoustu užitečných podnětů pro slavení Velikonoc naleznete na www.velikonoce.cz
 • Dnes se při liturgii čtou pašije podle Jana. Úprava podle rolí ke stažení zde
 • Krátké velkopáteční rozjímání naleznete zde
 • Velkopáteční obřady Památky umučení Páně budou v našem kostele slaveny v 15 hodin (bez účasti lidu).
 • Přímé přenosy obřadů  z různých míst najdete zdevelkopáteční obřady z baziliky svatého Petra ve Vatikánu přenáší TV Noe v 18 hodin - odkaz zde
 • Křížová cesta se Svatým otcem začíná v 21 hodin, živě přenáší TV Noe. Text křížové cesty do češtiny přeložili představení v Nepomucenu - ke stažení zde

_____________________________________________________________________________________
 

Zelený čtvrtek

 • Kostel dnes bude otevřen (pouze k osobní modlitbě) od 9 do 16 hodin.
 • Video-promluva otce Vojtěcha k dnešnímu dni zde
 • Mše svatá na památku ustanovení Večeře Páně bude slavena bez účasti lidu v 18 hodin. Přímé přenosy bohoslužeb najdete na výše zmíněném odkazu, mši sv. přenáší i ČT2 - z brněnského kostela sv. Jakuba, celebruje třebíčský rodák P. Jan Pacner (začátek v 17:30). Odkaz zde
 • V 19:30 se z jejkovského kostela uskuteční přímý přenos večerní eucharistické adorace. Odkaz na vysílání bude během dne uveřejněn zde na farních stránkách.
 • Video-průvodce "Velikonoce v rodině" z dílny Liturgie.cz naleznete pod tímto odkazem
 • Pokud si budete chtít alespoň částečně připomenout židovské slavení velikonoční večeře, můžete si stáhnout program této večeře - i s novozákonními vsuvkami - zde
 • Spoustu užitečných podnětů pro slavení Velikonoc naleznete zde: www.velikonoce.cz

_____________________________________________________________________________________
 

Pozdrav od o. Vojtěcha a informace k Velikonocům zde


_____________________________________________________________________________________
 

Úterý Svatého týdne

 • V závěru doby postní vystupuje každý všední den v evangeliu učedník Jidáš z Kariotu. Něco na zamyšlení k jeho osobě najdete zde

_____________________________________________________________________________________
 

Květná neděle

 • Aktuální texty ke mši svaté na dnešní den naleznete ZDE 
 • Pašije ke čtení podle rolí k dispozici zde. Letos na Květnou neděli se čtou pašije podle Matouše.
 • něco málo k dnešním čtením od o. Vojtěcha najdete zde
 • Promluva P. Tomáše Halíka k dispozici pod tímto odkazem

 _____________________________________________________________________________________
 

5. neděle postní

 • Aktuální texty ke mši svaté na dnešní den naleznete ZDE 
 • O dnešním evangeliu (vzkříšení Lazara) hovoří velmi silně P. Ladislav Heryán SDB ve své knize "Exotem na této zemi" - odkaz  zde
 • něco málo k dnešním čtením od o. Vojtěcha najdete zde
 • Příprava dětí na 1. svaté přijímání: pokračujte přes tento odkaz. Znovu prosím rodiče (příp. starší sourozence) o spolupráci při probírání jednotlivých témat. Díky!

 _____________________________________________________________________________________ 
 

K celé postní době se velmi hodí četba z breviáře (z úterý 2. postního týdne): kázání svatého Petra Chryzologa, které krásně propojuje tři pilíře duchovního života (modlitbu, almužnu a půst) a ukazuje jejich význam. Můžete si přečíst zde.

_____________________________________________________________________________________ 
 

4. neděle postní

 • Aktuální texty ke mši svaté daného dne naleznete ZDE (spolu se spoustou dalších užitečných materiálů).
 • Velmi pěkné zamyšlení nad evangeliem této neděle nabízí italský řeholník Enzo Bianchi - k dispozici ZDE 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. neděle postní

 • Liturgická čtení a modlitby k 3. neděli postní naleznete zde.
 • Promluva od italského kapucína otce Raniera Cantalamessy zde.
 • Pár bodů k evangeliu 3. neděle postní od o. Vojtěcha zde.
 • TIP: Průvodce dobou postní, velikonočním triduem i dobou velikonoční ke stažení ZDE (formát PDF)

 

_____________________________________________________________________________________

 

Víte o někom z farnosti nebo ze svých blízkých, kdo žije sám nebo dokonce nemá přístup k internetu? Udělejte dobrý skutek a zavolejte mu! Právě takovým způsobem se dají vyplnit Ježíšova slova (Mt 25,36), která nedávno parafrázoval jeden z našich farníků: "Byl jsem v karanténě, a navštívili jste mě..." 

VÝZVA: Na farní e-mail jejkov@jejkov.cz 
můžete poslat fotografii (vážnou či veselou, modlitebně, postně, pracovně či jakkoliv jinak laděnou), případně krátké video, jak vy, vaše rodina, blízcí apod. prožíváte "karanténu" - můžete připojit i pozdrav ostatním farníkům - fotografie/videa se budou postupně objevovat ve fotogalerii, jednak proto, že tam teď není co dávat, a pak také, abychom přes ten čas trvání nouzového stavu vzájemně nezapomněli, jak vlastně vypadáme :-)
  

 

_____________________________________________________________________________________
 

Pozdrav farníkům (13.3.2020)


Milí farníci,

z důvodu vyhlášení nouzového stavu neprobíhají v našem kostele v nejbližších dnech žádné události. Je to situace pro nás všechny nezvyklá a nepříjemná, přece však  může v sobě skrývat i veliké výzvy. Rozhodně nemají nynější podmínky zapříčinit "zmrazení" duchovního života farnosti, ale právě naopak: Nastalá situace nás může prověřit, jak dokážeme žít víru v rodinách a domácích společenstvích. Postní doba pro nás nabývá nových rozměrů - jestliže je nám znemožněna osobní účast na slavení Eucharistie, o to více máme hledat a nalézat další cesty setkání s naším Pánem. Vždyť ten, který řekl: Toto je moje tělo..., říká také: Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Proto vás vyzývám, abyste dle svých možností nejen "poslechli" mši svatou v rádiu nebo ji "zhlédli" v televizi či na internetu, ale aby se taková chvíle stala skutečnou domácí bohoslužbou. Kromě přímých přenosů je možné také přímo uspořádat domácí bohoslužbu - manuál k takovému slavení naleznete zde. Své nezastupitelné místo má i společná četba Písma svatého, modlitba v kruhu rodiny apod.
Každý večer ve 20 hodin je zvlášť stanovený čas, kdy se sjednocují věřící různých národů k modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství za pomoc v boji proti nákaze a za ochranu rodin. Prosím, abyste také pamatovali na zdravotníky v nemocnicích i v terénu, kteří slouží často až do naprostého vyčerpání a riskují své vlastní zdraví ve službě druhým.

Každý den budu slavit mši svatou – byť bez vaší osobní účasti, ale přesto v duchovním spojení s vámi – a to jak za naši farnost, tak i na úmysly, které jste zadali. Jejkovský kostel - bude-li to možné - bude otevřen k osobní modlitbě v neděli od 15 do 18 hodin - samozřejmě při dodržení maximálního povoleného počtu 30 osob a rozumné vzdálenosti mezi jednotlivci. Kostel bude otevřen pouze z Otmarovy ulice. Pokud jste zdravotně oslabení, nachlazení, apod., návštěvu kostela prosím vynechte. Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

V nutných případech (nevykazujete-li ovšem známky nákazy koronavirem) mě samozřejmě můžete kontaktovat ve věci zaopatřování, svátosti smíření či přinesení Eucharistie. Prosím ale, abychom se snažili co nejvíce zařídit podle smyslu všech opatření - tedy omezit četnost setkávání a tím i možnosti šíření nákazy na minimum. Také já bych vám nerad přinesl kromě Božího požehnání i toho prevíta, kterého potřebujeme s Boží pomocí zlikvidovat bez zbytečných ztrát.
 

Pamatuji na vás všechny v modlitbě a žehnám vám.

otec Vojtěch 
 

_____________________________________________________________________________________
 

INFORMACE ohledně koronavirové pandemie​ (12.3.2020)

 

Milí farníci,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR dne 12.3.2020 vydal brněnský biskup Vojtěch Cikrle následující pokyny:

 • Od 12. března 2020 od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

 • Otec biskup uděluje po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě – to znamená, že je možné se v neděli účastnit mše sv. skrze rozhlasové, televizní či internetové vysílání.
 • Otec biskup prosí, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence – s úmyslem za zastavení pandemie koronaviru a za ochranu našich rodin. Vybízí také k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března

  Dopis otce biskupa Vojtěcha zde.